EU PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ teatab, et kõik fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate mittehermeetiliste kliimaseadmete ja soojuspumpade müüjad/paigaldajad peavad omama käitlemisluba. Parim oleks kui seadme müüja korraldab paigalduse ja hilisema hoolduse.
Vastav määrus (EL) nr 517/2014.
Calidum OÜ käitlemisloa number FKKL/328655
Käitlemislubadega ettevõtted  on leitavad otsinguga Majandustegevuse Registris.