Süütepulk pelletpõletile PV20/30

40.00

Pelletpõleti Pelltech PV20/30 süütepulk 400W, 20cm.

Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Süütepulk

Pärast pelletipõleti paigaldamist kontrollige alati, et süütepulga põlemiskambri poolne ots oleks põlemiskambri tagaseinaga samas tasapinnas ja ei ulatuks sealt välja ega oleks takerdunud põlemiskambri tagaseina taha.

Süütepulk ei tohi kokku puutuda pelletite ega leegiga. Vastasel korral põleb süütepulk kiiresti läbi.

Süütepulga vahetamine

Süütepulga vahetamiseks on vaja väikest (2,5 … 3,5mm) lapikut kruvikeerajat juhtmete ühendamiseks ja ristpeaga kruvikeerajat süütepulga asendamiseks.

  1. Veenduge, et pelletipõleti on jahtunud ja eemaldatud vooluvõrgust.
  2. Eemaldage pelletipõleti punane kate keerates lahti 4 kruvi, 2 kummalgi poolel.
  3. Ühendage kruviklemmikust X1 lahti süütepulga juhtmed.
  4. Keerake lahti süütepulka seda korpuse küljes hoidev kruvi.
  5. Avage katla uks, et põlemiskamber oleks ligipääsetav.
  6. Lükake süütepulk põlemiskambrisse ja võtke süütepulk läbi põlemiskambri välja.
  7. Keerutage uue süütepulga juhtmed kokku ja pistke need läbi põlemiskambri süütepulga avasse.
  8. Lükake süütepulk hoidikusse nii sügavale, et süütepulga ots oleks põlemiskambri tagaseinaga ühel tasandil. Ettevaatust! Kui süütepulk on oma avast väljas, siis puutub ta kokku pelletite ja põlemisleegiga. Sel juhul põleb süütepulk kiiresti läbi.
  9. Keerake kruvi uuesti kinni ja kontrollige, et süütepulga teine ots ei puutuks vastu põlemiskambri tagaseina.
  10. Ühendage juhtmed tagasi kruviklemmiku X1 klemmidele 1 ja 2. Juhtmete järjekord ei ole oluline. Kruviklemmik tuleb kinni keerata nii tugevasti, et juhtmeid tõmmates ei tuleks need kruvi alt välja.